Durbi wentylacje pożarowe

Umieszczono w kategoriach: Przemysł
Wentylacja przeciwpożarowa to podstawowy element systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku zaprószenia ognia, kierowanie dymu i gazów spalinowych na zewnątrz budynku może ocalić ludzkie życie. W tym celu instalacji wentylacji przeciwpożarowej jest niezbędny w każdym biurowcu.
Wentylacja przeciwpożarowa składa się z kilku elementów: wentylatorów i kanałów wentylacyjnych. Wentylatory są umieszczone w specjalnych pomieszczeniach, zwykle na dachu lub wewnątrz biurowca. Kanały wentylacyjne są wyprodukowane z materiałów ognioodpornych i łączą wentylatory z zewnętrznym otworem odprowadzającym dym i gazy spalinowe. W przypadku pożaru, wentylacja pożarowa jest uruchomiona samoczynnie albo ręcznie. Automatyczny system uruchamia się, gdy wychwyci dym lub temperaturę powyżej ustalonego poziomu. Ręczny system uruchamiany jest przez przycisk alarmowy. W przypadku aktywacji, wentylator działa w trybie wyciągu, co oznacza, że wyciąga dym i gazy spalinowe z biurowca. W tym czasie kanały wentylacyjne są zamknięte, aby nie wprowadzać powietrza z zewnątrz, co mogłoby wpłynąć na błyskawiczny rozwój pożaru. Ważne jest, aby wentylacja przeciwpożarowa była zaprojektowana i zamontowana zgodnie z aktualnymi przepisami i normami. Wiele państw posiada specjalne przepisy dotyczące montażu i przeglądów systemów wentylacji przeciwpożarowej. Montaż wentylacji przeciwpożarowej powinien być przeprowadzony przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. W trakcie montażu należy zapewnić odpowiednie odstępy między kanałami wentylacyjnymi a ścianami, aby nie dopuścić do przedostania się dymu i gazów spalinowych do pozostałych pomieszczeń. Konserwacja wentylacji przeciwpożarowej jest tak samo niezbędna jak jej instalacja. System powinien być systematycznie czyszczony i konserwowany, aby działał w sposób bezawaryjny w wypadku pożaru. Wentylacja przeciwpożarowa to niezbędny element bezpieczeństwa przeciwpożarowego w każdym budynku.
adres strony:http://www.durbi.pl
Kategoria:Przemysł