FHU Wodniak – kursy motorowodne

Umieszczono w kategoriach: Sport i Rekreacja, sporty wodne
Firma organizuje szkolenia i kursy motorowodne na patent sternika motorowodnego i licencje do holowania obiektów nawodnych ( narciarza wodnego ,banana ,koło itp ). Kursy prowadzimy w Bydgoszczy w sezonie letnim. Kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną, które są realizowane według naszego autorskiego programu, powstałego w oparciu o wymagania Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kurs jest podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Przed kursem udostępniamy materiały szkoleniowe. Po zakończonym szkoleniu organizujemy egzamin państwowy, który odbywa się na łodzi wykorzystywanej do szkolenia. Terminy egzaminów ustalamy z zainteresowanymi.Kurs na sternika motorowodnego obejmuje szkolenie teoretyczne oraz praktyczne. Dodatkowo kursant otrzymuje przed rozpoczęciem szkolenia darmowy materiał edukacyjny do nauki własnej, aby w trakcie zajęć usystematyzować wiedzę, położyć nacisk na najistotniejsze z praktycznego punktu widzenia kwestie oraz trudniejsze elementy. W trakcie szkolenia przekazujemy pełną wiedzę wymaganą na egzaminie państwowym ze szczególnym nastawieniem na praktyczną wiedzę i umiejętności.
Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.
adres strony:www.wodniak.bydgoszcz.pl
Kategoria:edukacja
Podkategoria:kursy i szkolenia
Tagi i słowa kluczowe :kursy motorowodne,sternik motorowodny
Opublikowano